Informatiedag Armoedebestrijding

Den Haag - za 29 mrt '08 ·

Voorlichting Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door Stichting Manggar Megar (stg.MM) Den Haag. Dit jaar staat het onderwerp ‘Armoedebestrijding’ hoog op de agenda van de Stichting Manggar Megar. 

Informatiedag Armoedebestrijding

Den Haag - za 29 mrt '08 · Voorlichting Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door Stichting Manggar Megar (stg.MM) Den Haag. Dit jaar staat het onderwerp ‘Armoedebestrijding’ hoog op de agenda van de Stichting Manggar Megar. 

De Stg MM verzorgde op zaterdag 29 maart j.l. haar eerste activiteit in het kader van de armoedebestrijding bij het dienstencentrum Copernicus in Den Haag. Een  voorlichtingsdag Wmo, met als hoofdonderwerpen: “Huishoudelijke verzorging en Voorzieningen voor mensen met een beperking”. Hoewel deze voorlichting in beginsel was bedoeld voor de Javaanse Surinaamse gemeenschap (vooral voor ouderen) in Den Haag, was iedereen ook van harte welkom.

Behalve het doen verzorgen van informatie, beoogde de Stg MM met ‘armoedebestrijding’ de doelgroep ook wat ontspanning in de vorm van een theatervoorstelling  te presenteren. De Stg MM trachtte op deze wijze ,  een combinatie van ‘informatie en theatervoorstelling’, de doelgroep en de aanwezigen beter te kunnen aanspreken e/o te bereiken. 

Wat houdt de regeling Wmo in? 

“Het doel van de Wet Maatschappelijke ondersteuning is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning”.(Bron; brochure Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maart 2007).

De gemeente Den Haag vermeldt hierover in haar informatie folders het volgende: “Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Ook mensen voor wie dat misschien wat moeilijker is. Bijvoorbeeld door een ziekte, een handicap of ouderdom. Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en mobiel blijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen hebben daarbij hulp nodig. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of het invullen van formulieren. Als hulp van familie, bekenden of vrijwilligers niet voldoende is, kan de gemeente Den Haag helpen. Met goede informatie of met het verstrekken van huishoudelijke verzorging. Alsook informatie over voorzieningen voor mensen met een beperking”. (Bronnen; folders ‘Huishoudelijke verzorging en Voorzieningen voor mensen met een beperking’, Gemeente Den Haag Dienst SZW mei 2007).

De voorlichting over, huishoudelijke verzorging (zoals; opruimen, schoonmaken, maaltijden klaarmaken e.d.) werd verzorgd door mevrouw Van Laar. En de voorlichting over voorzieningen voor mensen met een beperking (zoals; aanpassingen in de woning, vervoersvoorzieningen, ondersteunen van vrijwilligers en mantelverzorgers e.d.), door mevrouw Gumbs. Beiden Wmo deskundigen van de gemeente Den Haag.  De vertaling e/o verduidelijking in het Javaans, werd verzorgd door Harrie Djojowikromo. Er was voor ruim een uur gelegenheid beschikbaar om vragen over deze onderwerpen te kunnen stellen, die ook door beide voorlichtingsambtenaren op deskundige wijze werden beantwoord. Folders over deze onderwerpen werden door beide Wmo deskundigen aan de aanwezigen en geïnteresseerden uitgereikt.Een geslaagde voorlichtingsdag en eveneens een geslaagde in het Nederlands vertolkt toneelstuk “geboorte van Aswatama”. Een verhaal uit de Mahabharata tijdperk (Indiaas Epos), geregisseerd door Wim Kromoredjo en m.m.v. Bernadette Lieffering. Het toneelstuk werd uitgevoerd door de acteurs en actrices (vrijwilligers)- en met gamelanmuzikale begeleiding door de gamelangroep van de Stg MM.

De Stichting Manggar Megar mag over de opkomst, doel, reacties en verloop van de voorlichtingsdag Wet maatschappelijke ondersteuning tevreden ernaar terugkijken.

Met dank aan alle vrijwilligers, aanwezigen e/o belangstellenden en gemeente Den Haag.

Het programma

14.45 uur          : (na inloop) Welkomswoord door Hermine Kromoredjo.

15.00 uur          : Toneelstuk “geboorte van Aswatama”. 

17.30 uur          : Voorlichting door Wmo deskundigen, Mw van Laar & mw Gumbs.

18.30 uur          : Vragenuurtje. 

19.30 uur          : Gezellig samenzijn en napraten. 

20.00 uur          : Sluiting

Namens de Stichting Manggar Megar, 

R. Harrie. Djojowikromo.

6 April 08