St. Manggar Megar

Stichting Manggar Megar is een Javaans-Surinaamse organisatie en sinds 7 oktober 2004 statutair gezeteld in Den Haag, onder KvK nummer: 20116826.

St. Manggar Megar

Stichting Manggar Megar is een Javaans-Surinaamse organisatie en sinds 7 oktober 2004 statutair gezeteld in Den Haag, onder KvK nummer: 20116826.

Zij meet zich een eigen identiteit aan door zich te profileren op het sociale, maatschappelijke en culturele vlak. Dit doen wij door het organiseren van thema-, discussieavonden en workshops, waar de cultuur gebonden waarden en normen op een ongedwongen wijze bespreekbaar worden gemaakt. Vervolgens worden die ingebed in een dag-/avondprogramma en daarna weer aantrekkelijk worden gemaakt door culturele intermezzo’s, toneeluitvoeringen, zang, dans en muziek voordrachten.

Daarnaast houdt stichting Manggar Megar zich ook bezig met jongerenactiviteiten in de vorm van zinnige vrijetijdsbesteding. Verder worden er activiteiten georganiseerd voor ouderen. Samen met ouderen worden er veel aandacht besteed aan moeilijke bespreekbare onderwerpen binnen de allochtonen met name de Javaanse gemeenschap.

Onze activiteiten staan in het teken van ontmoeting, dialoog en verbinding. Wij nemen ook initiatieven om samen met burgers en organisaties met verschillende achtergronden activiteiten op te zetten, die toegankelijk zijn voor iedereen die in Nederland en met name in Den Haag wonen.

De stichting ontplooit haar activiteiten op vrijdagavond van 19.00 uur tot 22.00uur in Theater De Vaillant te Den Haag.

Over de naam Manggar Megar

Manggar betekent kokosbloem en Megar opengaan of tot bloei komen. Met andere woorden, de stichting is zich aan het ontplooien.

Bestuur samenstelling

Het bestuur bestaat uit:

  1. De heer Wim Kromoredjo, voorzitter

  2. Mw. M. Kromopawiro, penningmeester

  3. Mw. H. Kromoredjo / mw F. Nojotaroeno, secretaris

Donatie

Vriend(in)/donateur worden van stg. Manggar Megar? Maak uw bijdrage over op: IBAN rekeningnummer

NL 27 ABNA 0615809618 t.n.v. stichting Manggar Megar.

De Manggar Megar crew rekent graag op uw medewerking en wilt u hiervoor alvast bedanken!

Toekomst

Stichting Manggar Megar streeft ernaar om in de nabije toekomst de volgende items te verwezenlijken:

  1. Scholing

  2. Gamelan

  3. Javaanse klassieke en moderne dans

  4. Toneel