Stichting Manggar Megar

Wim Kromoredjo samen met wijlen Hermine Kromoredjo-Wongsoardjo en wijlen mevr. S. Djowikromo, hadden stichting Manggar Megar opgericht op 7-10-2004 dat statutair gezeteld is in Den Haag.

De betekenis van Manggar Megar is: Bloeiende kokosbloemen.
Het verhaal achter de keuze van de naam ‘Manggar Megar’ is, een stichting die zich nog steeds aan het ontwikkelen is op het gebied van bijna vergeten Javaanse podiumkunsten. Voorbeeld: Javaans Theater, Toneel, Sketch, Wayang Wong, Wayang Kulit, ludruk en dat allemaal live begeleid door eigen Gamelan-orkest Witing Klapa. Om alle Haagse amateurs en vooral jong en oud van alle nationaliteiten mee te laten doen in de diversiteit aan Javaanse podiumkunsten. Door kunstzinnige activiteiten te organiseren voor de gehele Haagse gemeenschap, om te verbinden en elkaar sociaal-maatschappelijk bij elkaar te brengen.

De stichting beoefend zowel de Surinaamse als de Indonesische Javaanse podiumkunsten, waarbij de uitvoering traditioneel is en dialoog in het Nederlands.